Uddannelse

Kompetence vurdering

Herunder findes de i målbeskrivelse anførte kompetencevurderingskemaer samt flere ikke obligatoriske vurderingsskemaer. Der henvises til målbeskrivelse mht. brugen af skemaerne. Herudover henvises til Sundhedsstyrelsens oversigt over kompentencevurderings metoder. Findes herunder.