Stonecourse

Welcome to the Expert Meeting on Kidney Stones in Copenhagen 13 September 2019!

The meeting is a joint venture of Lillebælt Hospital and University of Southern...

Språk: Skandinaviska Målgrupp: Läkare under specialistutbildning i urologi, samt urologer och op-sköterskor med särskilt intresse för ureteroskopi.

Bakgrund:...

Abonnér på Stonecourse