Til orientering har Sundhedsstyrelsen i dag lagt National klinisk retningslinje for behandling af urininkontinens hos kvinder på Høringsportalen

Sundhedsstyrelsen