MEDAC Stipendium

 

MEDACs stipendium i urologi med fokus på ikke-invasiv blæretumorsygdom uddeles én gang årligt i forbindelse med DUS generalforsamling.

Hvis du er kommende urolog, medlem af Yngre Danske Urologer (YDU) og arbejder med ikke-invasiv blæretumorsygdom kan du ansøge legatet.

Formålet er at tilskynde læger til udvikling og forskning indenfor ikke-invasiv blæretumorsygdom.

Stipendiet kan søges til:

  • Udvikling og forskningsarbejde.
  • Kurser og uddannelse
  • Omkostninger til forskning og udvikling af behandlinger af ikke-invasiv blæretumorsygdom.

Stipendiet er DKK 20.000 om året og kan bevilges til én højst to ansøgere.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Personoplysninger.
  • CV.
  • Projektbeskrivelse, med baggrund, formål, metode, evt. evaluering.
  • Budget til projektet, om der er søgt /modtaget støtte til projektet andre steder.

Ansøgningsfrist for næste uddeling er 30. oktober 2020.

Ansøgninger bedømmes af repræsentanter fra DUS og Medac.

De, der får stipendium, er forpligtet til at indgive en skriftlig rapport, der kan offentliggøres i YDU’s nyhedsbrev og hjemmeside.

Ansøgning stiles til Dansk Urologisk Selskab, dus@urologi.dk