Torsdag, 23. april 2020 - 19:41

Kære læger og sundhedspersonale,

Efter aftale med Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Lægemiddelstyrelsen, vil Bayer AB gerne informere om følgende:

Resumé

Tilfælde af meningeomer (enkelte eller multiple), er blevet indrapporteret i forbindelse med anvendelsen af cyproteronacetat, primært ved doser på 25 mg/dag og derover.

Risikoen for...

Fredag, 17. april 2020 - 12:15

Dear Dr.,

We hope this email finds you and your loved ones safe and well during these tumultuous times.
 
As you know, healthcare professional from across the globe are dealing with the unprecedented challenges presented by the COVID-19 pandemic. The SIU Office of Education is a leading voice for international urology in this time of uncertainty through its various eLearning programmes on SIU Academy, many...

Sundhedsstyrelsen
Fredag, 17. april 2020 - 12:08

Kære Høringsparter

Til orientering har Sundhedsstyrelsen i dag lagt NKR for behandling af urininkontinens hos kvinder på Høringsportalen:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/...

Sundhedsstyrelsen
Fredag, 17. april 2020 - 12:05

Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Oest/Herlev-Hospital/Ur...

 

Vi har disse kommentarer:

Opfølgende besøg på en urinvejskirurgisk afdeling, som varetager uddannelsesfunktion for 24 læger i KBU, fem læger i...

european board of urology
Fredag, 17. april 2020 - 11:38

Dear colleagues and friends,

I hope you are all well, as your family and friends.

The world is living difficult and challenging moments fighting this pandemic, a situation that no one of us has ever experienced or witnessed before. Some of us are understandably more distressed than others – I think of Italy, Spain … - please receive a special word of hope in times when strength and resilience may be hard to keep...